JDE Professional Personvernpolicy

JDE-merkede produkter og relaterte tjenester og aktiviteter, inkludert denne nettsiden (jdeprofessional.no) er utviklet og markedsført av JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS (org.nr: 951 284 629), heretter kalt «JDE», og dets respektive forretningsenheter i ulike land.

JDE er forpliktet til å respektere og beskytte personvernet ditt og sikkerheten til dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende lover og generelle databeskyttelsesforskrifter.

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvilke personlige opplysninger vi samler inn, hvordan vi samler inn det og for hvilke formål. Dette betyr blant annet at vi vil:
• forklare i detalj hvilke kategorier av personlig informasjon vi samler inn og hvordan vi samler den;
• klart angi for hvilke formål og på hvilket juridisk grunnlag vi behandler personlig informasjon;
• forsøke å begrense innsamlingen av personlig informasjon til de som er nødvendige for legitime formål;
• Først be om ditt uttrykkelige samtykke til behandling av dine personlige opplysninger i tilfeller der samtykket ditt er nødvendig;
• gjennomføre hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personlige opplysninger, og kreve det samme av parter som behandler personlig informasjon på våre instruksjoner;
• Respektere din rett til å be om tilgang til og få en kopi av dine personlige opplysninger, og få den korrigert eller slettet, blant annet rettigheter beskrevet nærmere nedenfor.

Vær oppmerksom på at vi også behandler personlig informasjon gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Vennligst les vår Cookie Policy hvis du vil vite mer om dette. Vi anbefaler at du leser disse retningslinjene nøye. Disse personvernreglene ble sist revidert 18.06.2018

Hvem er ansvarlig for dine personlige opplysninger?

JDE er ansvarlig for innsamling og behandling av personlig informasjon i forbindelse med disse personvernreglene.

Hvorfor samler vi inn dine personlige opplysninger?

Når du velger å registrere en konto, kjøpe et JDE Professional merket produkt, eller på annen måte kontakte oss, vil vi be deg om noen personlige opplysninger om deg, så vel som noen valgfrie opplysninger om bruken av JDE Professional – merkede produkter. De viktigste formålene vi bruker din personlige informasjon til er å:
• kommunisere med deg på en personlig måte, for eksempel å svare på tilbakemelding eller serviceforespørsler og registrere og avgjøre klager;
• holde deg oppdatert om vår kommersielle utvikling og tilpassede tilbud basert på bestillingshistorikk og sideadferd, ved hjelp av vårt nyhetsbrev;
• utføre markedsundersøkelser for å forstå dine behov og forbedre vår virksomhet;
• administrere din deltakelse i konkurranser, kampanjer, undersøkelser eller nettsider
• administrere kontoen din for vår nettside;
• gjennomføre en avtale, for eksempel å fullføre transaksjoner, administrere og oppfylle kjøpene av JDE Professional merkede produkter og tjenester knyttet til dette;
• sende statusoppdateringer og tjenestekommunikasjon;
• sende ut varsler når det gjøres endringer i retningslinjene våre og andre (juridiske) dokumenter som kan ha betydning for deg;
• overholde juridiske forpliktelser.

Hvilke juridiske grunner gjelder for behandling av dine personlige oppysninger?

Vi behandler bare dine personlige opplysninger der vi har et juridisk grunnlag for å gjøre det. Tilsvarende juridiske grunner for behandling av personlig informasjon for ovennevnte formål er:
• Du har gitt oss samtykke til å behandle dine personlige opplysninger (for eksempel hvis du har abonnert på nyhetsbrevet eller registrert en konto på jdeprofessional.no);
• Behandling er nødvendig for å utføre en kontrakt med deg, eller for å forberede inngåelse av en kontrakt med deg på forespørsel (for eksempel hvis du bestiller på vår hjemmeside);
• Behandling er nødvendig for andre legitime interesser forfulgt av oss (for eksempel behandling av IP-adresser for å forhindre, oppdage og / eller svare på misbruk av nettstedet vårt og / eller lagre tilleggsinformasjon for å kunne identifisere deg når du mister tilgang til din konto
• Behandling er nødvendig for å overholde en lovlig forpliktelse (for eksempel på grunn av finanspolitisk regulering må vi beholde visse kundedata).

Hvordan samler vi inn din personlige informasjon?

Du kan dele dine personlige opplysninger med oss på en rekke måter, for eksempel gjennom å:
• abonnere på vårt nyhetsbrev;
• kommunisere med vårt forbrukersenter via e-post, telefon, sosiale medier eller skriftlig;
• registrerer ditt JDE Professional merkede produkt (enten på nettet eller ved å sende tilbake det utfylte svarkortet som følger med produktet);
• delta i en kampanje, arrangement, konkurranse eller online forum, eller ved å fylle ut et spørreskjema eller en undersøkelse relatert til JDE Professional merkede produkter;
• Kjøper et JDE Professional merket produkt eller tjeneste direkte fra vår nettside;
• Registrere for en konto;
• delta i en sosial medieaktivitet relatert til JDE Professional merkede produkter ved å klikke «like» eller «share»;
• Be om å motta meldinger på mobiltelefonen / enheten din;
• delta i produkttesting eller undersøkelser;
• Sosial pålogging: Ved å bruke Facebook, LinkedIn eller andre sosiale medier, kan du opprette en konto eller logge på;
• Sosial lytting: Vi kan søke på Internett for relevant og allment tilgjengelig innhold og bruke det til å forbedre sine produkter eller tjenester løse forbrukerproblemer, og gi målrettet markedsføring;
• informasjonskapsler som er plassert av JDE eller tredjeparter på datamaskinen eller mobilenheten når du besøker våre nettsteder og godtar informasjonskapslene (cookies). Les mer om informasjonskapsler og vår cookiepolicy her

Den personlige informasjonen vi behandler

Ved å bruke JDE Professional merkede produkter, oppgir du visse data hos oss eller våre tjenesteleverandører eller agenter, som kan inneholde personlig informasjon. Vi lagrer og bruker kun personlig informasjon som er gitt direkte av deg eller som er tydelig tilveiebrakt til oss for behandling som nevnt ovenfor eller som nevnt når du gir oss personlig informasjon. Vi vil ikke bruke den personlige informasjonen til andre formål, med mindre du har gitt ditt forutgående samtykke. Følgende kategorier av personlig informasjon kan behandles av oss:
• Kontaktdetaljer (for eksempel for- og etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer);
• Andre personlige opplysninger (for eksempel kjønn, fødselsdato, nasjonalitet, språk);
• Finansielle og transaksjonsdata (for eksempel bankkontoinformasjon, kreditt- eller debetkortnummer);
• Kontoopplysninger (for eksempel brukernavn, passord).
• Informasjon om JDE Professional -produktet ditt.

Hvordan deler vi dine personlige opplysninger?

Vi kan dele dine personlige opplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører eller agenter (kalt prosessorer) for å utføre visse behandlingsaktiviteter på våre vegne, for eksempel parter involvert i å gjennomføre en kjøpsavtale (for eksempel betalingstjenester og pakkeleverandører). Vi vil ikke selge, leie, leie ut eller gi dine personlige opplysninger til tredjeparter slik at de kan bruke dine personlige opplysninger til eget bruk. Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører til webhotell, for eksempel webhuset, for betalingsbehandling, for eksempel Dibs, for pakkeleverandørstjenester som Bring AS for tredjepartsannonsering som Google Adwords.
Vi konkluderer med såkalte databehandlingsavtaler med alle parter som behandler dine personlige opplysninger på våre vegne, slik at de er juridisk bundet til å holde dataene dine konfidensielle, for å iverksette passende sikkerhetstiltak, å varsle oss om sikkerheten til dataene dine har blitt overtrådt, og andre forpliktelser for å beskytte personvernet ditt.
JDE selger noen ganger (del av) en bedrift til et annet selskap. Når slik virksomhet gjelder JDE Professional merkede produkter, kan slik overføring av eierskap inneholde overføring av din personlige informasjon til den nye eieren.
Videre vil vi utlevere dine personlige opplysninger dersom det er påkrevd ved lov, der det er nødvendig for å forhindre eller bekjempe svindel, der det er nødvendig for tvisteløsning, eller for ethvert annet presserende legitimt behov som under omstendighetene må oppveie dine personverninteresser, som kan omfatte sikkerheten av vår virksomhet og sikkerheten til våre ansatte.
Vi deler personlig informasjon mellom JDE-tilknyttede selskaper i henhold til våre bindende konsernavtaler som er registrert hos den nederlandske databeskyttelsesmyndigheten. Vi deler også personlige opplysninger med tredjepartsannonsører, for eksempel Google Adwords, Facebook og Bing.

Kommersiell kommunikasjon

Vi vil gjerne sende deg informasjon om JDE Professional merkede produkter og relaterte tjenester som kan interessere deg, basert på bestillingshistorikken din og på stedet, ved hjelp av for eksempel e-post eller andre kommunikasjonskanaler, men vi vil bare gjøre det hvis (i) du spesifikt samtykker i å motta slik kommunikasjon fra oss; eller (ii) du har kjøpt et produkt eller en tjeneste fra oss som ligner på produktet eller tjenesten som vi vil informere deg om, såfremt du på kjøpstidspunktet ikke har benyttet din rett til å motsette deg å motta slik kommunikasjon.
Du vil alltid ha mulighet til å abonnere på ytterligere kommunikasjon fra oss med hensyn til JDE Professional merkede produkter og tjenester ved å klikke på abonnementet på bunnen av e-postene som sendes av oss, eller ved å få tilgang til profilen din på nettet og endre kommunikasjonspreferanser.
Hvordan beskytter vi dine opplysninger?
Vi beskytter din personlige informasjon med en rekke sikkerhetsforanstaltninger. Dette kan omfatte bruk av sikre registreringsskjemaer, kryptering av data og begrensing av tilgang til dine personlige opplysninger.

Overføring av data

Vær oppmerksom på at forretningsenhetene som er ansvarlige for salg og markedsføring av JDE-merkede produkter som vises på dette nettstedet, er en del av Jacobs Douwe Egberts-selskaper verden over. Som en følge av dette kan dine personopplysninger bli overført innen Jacobs Douwe Egberts-gruppen av selskaper. Videre er systemet av JDE vert for en tjenesteleverandør i Nederland.
Vær oppmerksom på at noen tredjeland, som USA, ikke sørger for et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personlige opplysninger. Du kan imidlertid være sikker på at JDE har tatt tilstrekkelige garantier for å sikre konfidensialiteten og sikkerheten til dataene dine.

Vi lagrer dine personlige opplysninger i en sky

Vi kan lagre dine personlige opplysninger i en sky. Som et resultat kan dine personlige opplysninger bli behandlet av en skytjenesteleverandør på våre vegne og lagret på forskjellige steder over hele verden. Vi har inngått avtale med slike skytjenester og har tatt de nødvendige organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger og for å sikre at dine personlige opplysninger vil bli brukt utelukkende for de formålene som er angitt i denne personvernpolitikken.

Barn

Vi målretter ikke mot barn under 16 år.

Dine rettigheter

Hver kommersiell kommunikasjon du mottar, gir deg muligheten til å abonnere fra å motta ytterligere kommersiell kommunikasjon (dvs. motsette deg bruken av dine personlige opplysninger). Vi vil forsøke å overholde dine abonnementsendringer så snart det er praktisk mulig. Vær oppmerksom på at hvis du abonnerer på kommersiell kommunikasjon, kan vi likevel sende deg viktige administrative meldinger, som du ikke kan abonnere på.
Du kan også be om å gjennomgå, korrigere, oppdatere, begrense eller slette personlig informasjon som du tidligere har gitt oss, eller be om å motta en elektronisk kopi av dine personlige opplysninger for å overføre det til et annet selskap (i den grad rett til dataoverførbarhet omfattes av gjeldende lovverk) ved å kontakte vår kundeservice på no-professional@jdecoffee.com med informasjon om ditt navn, firma og adresse. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.
I din forespørsel, vennligst avklar hvilken personlig informasjon du vil ha endret, uansett om du vil ha din personlige informasjon fjernet fra vår database. For din beskyttelse kan vi bare gjennomføre forespørsler med hensyn til personlig informasjon knyttet til den bestemte e-postadressen du bruker til å sende oss din forespørsel, og vi må kanskje verifisere identiteten din før vi implementerer forespørselen din. Vi vil forsøke å overholde forespørselen så snart som mulig.
Vær oppmerksom på at vi kan behøve å beholde visse opplysninger for opptak og / eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du begynte før du ba om en endring eller sletting (f.eks. Når du kjøper eller legger inn en kampanje, kan det hende du ikke kan endre eller slette personlige opplysninger som er levert til etter at dette kjøpet eller forfremmelsen er fullført).

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vedlagt følger en oversikt over våre samlingspunkter på denne nettsiden og hvor denne dataen oppbevares i våre systemer, samt varighet for lagring av dine persondata.

 

Kontaktpunkt Lagres Lagringstid
Få rådgivning Database i WordPress og mail Om ikke et kundeforhold blir opprettet slettes dette innen 12 mnd
Få tilbud Database i WordPress og mail Om ikke et kundeforhold blir opprettet slettes dette innen 12 mnd
Kontaktskjema kampanje Database i WordPress og mail Om ikke et kundeforhold blir opprettet slettes dette innen 12 mnd
Nyhetsbrev Database i WordPress 12 mnd
Nyhetsbrev 2 Database i WordPress 12 mnd
Rapporter maskinfeil Database i WordPress og mail Om ikke et kundeforhold blir opprettet slettes dette innen 12 mnd
Serviceavtaler Database i WordPress og mail Om ikke et kundeforhold blir opprettet slettes dette innen 12 mnd
Alle tredjepartscookies 12 mnd

Valgfrie cookies

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Første gang du besøker vår nettside vil du få muligheten til å godkjenne eller avvise bruken av ikke-nødvendige cookies/informasjonskapsler.

Vi bruker følgende frivillige cookies:

  • Facebook pixel gjør at vi kan vise relevante annonser når du besøker Facebook etter å ha vært på vårt nettsted og bidrar til forståelsen til hvordan du benytter vår nettside sammen med Facebook.
  • Google Analytics samler inn informasjon om ditt atferdsmønster på nettsidene våre. Med denne informasjonen optimaliserer vi nettsiden og våre produkter så du skal få best mulig opplevelser både som bruker og kunde.
  • DoubleClick hjelper oss å vise relevante annonser på andre nettsteder som VG, Dagbladet, Nettavisen osv.
  • Delta Projects hjelper oss å vise relevante annonser på andre nettsteder som VG, Dagbladet, Nettavisen osv.
  • AdForm hjelper oss å vise relevante annonser på andre nettsteder som VG, Dagbladet, Nettavisen osv.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av cookies. Fra menyen i din nettleser kan du selv kontrollere hvilke typeinformasjonskapsler/cookies som blir lagret på din pc. Du kan også slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vårt eller andres nettsted, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.

Vi har utviklet et eget cookiepanel som lar det enkelt styre bruk av valgfrie cookies.

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan du påvirke funksjonaliteten på vår, så vel som andres, nettsider.

Databeskyttelsesmyndighetens rolle

Hvis du har noen klager om hvordan vi behandler dine personlige opplysninger, er vi glade for å hjelpe deg. Ikke desto mindre har du rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. Ønsker du å kontakte datatilsynet kan dette gjøres på www.datatilsynet.no.

Kontakt og bedriftsinformasjon

Vennligst send oss dine spørsmål og kommentarer om personvern til privacy@jdecoffee.com. Eller kontakt oss via våre sosiale medier kanaler.

JACOBS DOUWE EGBERTS NORGE AS
Midtunhaugen 6
5224 NESTTUN
TLF: 815 52 333

Organisasjonsnummer: 951 284 629

Databeskyttelsesansvarlig: First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Tyskland
Handelsregister Bremen HRB 29225 HB
www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com